Vài nét về việc sưu tầm, dịch thuật, giới thiệu và nghiên cứu thơ chữ Hán của Nguyễn Du (Tạp chí Hán Nôm, Số 1 (74) 2006; Tr.69-75)

Vài nét về việc sưu tầm, dịch thuật, giới thiệu và nghiên cứu thơ chữ Hán của Nguyễn Du (Tạp chí Hán Nôm, Số 1 (74) 2006; Tr.69-75)

 •   23/12/2015 12:54:00 AM
 •   Đã xem: 706
 •   Phản hồi: 0
Vài nét về việc sưu tầm, dịch thuật, giới thiệu và nghiên cứu thơ chữ Hán của Nguyễn Du (Tạp chí Hán Nôm, Số 1 (74) 2006; Tr.69-75)
Những tư liệu về Thượng thư Nguyễn Xuân Thục (1763 - 1827) (TBHNH 2004)

Những tư liệu về Thượng thư Nguyễn Xuân Thục (1763 - 1827) (TBHNH 2004)

 •   23/12/2015 12:49:00 AM
 •   Đã xem: 739
 •   Phản hồi: 0
Theo Đại Nam nhất thống chí, bộ chính sử của triều Nguyễn: “Nguyễn Xuân Thục người huyện Quảng Phúc, đầu thời Lê Trung hưng làm tham luận hai vệ Trung kích và Tiền kích trong Hậu quân, năm Gia Long thứ 1 làm Tham hiệp Nghệ An, sau chuyển sang chức Cai bạ Vĩnh Thanh, vì can tội phải giáng Thiêm sự, ít lâu sau được thăng Tham tri Binh bộ, rồi chuyển ra Hiệp trấn Thanh Hoa, năm Minh Mệnh thứ 1, được triệu về kinh sung Phó sứ Sơn lăng, chuyển sang chức Hữu Tham tri Hộ bộ, sau triệu về kinh thăng chức Thượng thư Binh bộ, rồi sang Thượng thư Lễ bộ. Khi chết, nhà vua rất thương tiếc, năm Tự Đức thứ 12 liệt thờ ở điện Hiền Lương” (tr.119-120).
Nguyễn Siêu -Thời loạn 12 sứ quân

Nguyễn Siêu -Thời loạn 12 sứ quân

 •   17/12/2015 08:39:00 PM
 •   Đã xem: 687
 •   Phản hồi: 0
Nguyễn Siêu (chữ Hán: 阮超) hay Nguyễn Hữu Công (阮右公) là một sứ quân nổi dậy trong thời loạn 12 sứ quân trong lịch sử Việt Nam thế kỷ 10. Ông là vốn là người gốc Trung Hoa, cát cứ ở Thanh Trì (Hà Nội, Việt Nam) để xây dựng lực lượng và trở thành một sứ quân mạnh. Tháng 8 năm 967, Đinh Bộ Lĩnh thống lĩnh quân binh, cử Nguyễn Bặc làm Tiên phong đánh dẹp thế lực cát cứ của ông, tiến thêm một bước trong quá trình thống nhất, lập ra nhà nước Đại Cồ Việt trong lịch sử.
Nguyễn Thủ Tiệp

Nguyễn Thủ Tiệp

 •   17/12/2015 08:33:00 PM
 •   Đã xem: 954
 •   Phản hồi: 0
Nguyễn Thủ Tiệp (chữ Hán: 阮守捷[1]; 908-967) hay Nguyễn Lệnh công (阮令公) là một sứ tướng trong thời 12 sứ quân cuối triều nhà Ngô trong lịch sử Việt Nam. Ông là sứ quân giàu tham vọng với việc tự xưng là Nguyễn Lệnh Công, rồi học theo Quảng Trí Quân xưng là Ba An Quân rồi xưng Vũ Ninh Vương, chiếm đóng ở châu Vũ Ninh, vùng đất thuộc Bắc Ninh, Bắc Giang ngày nay.
Nguyễn Khoan

Nguyễn Khoan

 •   17/12/2015 08:27:00 PM
 •   Đã xem: 728
 •   Phản hồi: 0
Nguyễn Khoan (chữ Hán: 阮寬) hay Nguyễn Thái Bình (阮太平) là một sứ quân nổi dậy trong thời loạn 12 sứ quân trong lịch sử Việt Nam thế kỷ 10, cát cứ vùng Tam Đái (nay thuộc huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc).
NguyenHuuCanh250 1412353539412

Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650 - 1700) với địa danh Quảng Bình

 •   17/12/2015 05:03:00 AM
 •   Đã xem: 714
 •   Phản hồi: 0
Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh là một vị tướng quốc, một bậc công thần đời chúa Nguyễn Phúc Chu (Hiến Tông Hiếu Minh Hoàng đế (1691-1725 ), sinh quán Quảng Bình, có quê gốc từ Tiền tổ ở Gia Viễn Ninh Bình.
Nguyễn Văn Tố trong tiến trình nghiên cứu văn hóa dân tộc đầu thế kỷ 20

Nguyễn Văn Tố trong tiến trình nghiên cứu văn hóa dân tộc đầu thế kỷ 20

 •   17/12/2015 01:15:00 AM
 •   Đã xem: 827
 •   Phản hồi: 0
Nhà trí thức, nhà hoạt động xã hội Nguyễn Văn Tố (1889 - 1947), hiệu là Ứng Hòe, sinh tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống Nho học. Ðương thời, ông được coi là một trong bốn nhà trí thức Tây học xuất sắc lúc bấy giờ.
Nguyễn Ngọc Chương: Qua trầu cau tìm hiểu cội nguồn văn hóa Việt

Nguyễn Ngọc Chương: Qua trầu cau tìm hiểu cội nguồn văn hóa Việt

 •   17/12/2015 01:14:00 AM
 •   Đã xem: 923
 •   Phản hồi: 0
Cuộc giới thiệu công trình nghiên cứu công phu gồm hai tập sách mang tên “Trầu cau - Việt điện thư” và “Trầu cau - Nguyên nhất thư” vừa được tổ chức cuối tuần qua tại Hà Nội, do Tạp chí Văn hóa nghệ thuật tổ chức đã mang đến cho người tham dự những bất ngờ về chân dung một nhà nghiên cứu hơn 30 năm miệt mài tìm hiểu cội nguồn văn hóa Việt qua một “vật thể” tưởng quá bình thường nhất: trầu cau.
Báo chí thế giới viết về Bác Hồ.

Báo chí thế giới viết về Bác Hồ.

 •   17/12/2015 01:12:00 AM
 •   Đã xem: 730
 •   Phản hồi: 0
“Việt Nam có thể có những bước thăng trầm, nhưng ký ức về vị lãnh tụ cộng sản được sinh ra từ cuối thế kỷ XIX sẽ tồn tại mãi mãi”, phóng viên Denis Gray của Hãng tin AP khẳng định.
Nguyễn Trãi, ngôi sao Khuê của văn hóa Việt Nam.

Nguyễn Trãi, ngôi sao Khuê của văn hóa Việt Nam.

 •   17/12/2015 01:07:00 AM
 •   Đã xem: 713
 •   Phản hồi: 0
Nguyễn Trãi, sinh ở Thăng Long trong gia đình ông ngoại là quan Đại tư đồ Trần Nguyên Đán. Cha ông là Nguyễn ứng Long, hiệu ức Trai (tức là Nguyễn Phi Khanh).
Kỷ niệm danh nhân văn hoá Nguyễn Trung Ngạn.

Kỷ niệm danh nhân văn hoá Nguyễn Trung Ngạn.

 •   17/12/2015 01:06:00 AM
 •   Đã xem: 623
 •   Phản hồi: 0
66 năm làm quan trải qua 5 đời vua triều Trần, ông chủ yếu gắn bó với mảnh đất Kinh đô Thăng Long. Ở cương vị nào, ông cũng làm việc cần mẫn, hết lòng vì vua, vì nước, vì dân.
Vua Quang Trung Vị Anh Hùng Dân Tộc.

Vua Quang Trung Vị Anh Hùng Dân Tộc.

 •   17/12/2015 01:05:00 AM
 •   Đã xem: 867
 •   Phản hồi: 0
Vua Quang Trung có nhiều sáng kiến đặc biệt, phát sinh từ một tinh thần Quốc Gia cấp tiến và sáng suốt về việc sử dụng chữ Nôm, một ý niệm Cách Mạng Tự chủ Độc Lập.
Nguyễn Công Trứ

Nguyễn Công Trứ

 •   17/12/2015 01:03:00 AM
 •   Đã xem: 1071
 •   Phản hồi: 0
Nguyễn Công Trứ (1778 - 1859), tự Tồn Chất biệt hiệu Hy Văn, nguyên quán ở làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, trấn Nghệ An (nay thuộc tỉnh Nghệ An), song ông được sinh tại xã Địa Linh, huyện Quỳnh Côi, Thái Bình.
VIỆT SỬ GIAI THOẠI: Bữa tiệc bất ngờ của quan Đô Ngự sử Nguyễn Công Mậu.

VIỆT SỬ GIAI THOẠI: Bữa tiệc bất ngờ của quan Đô Ngự sử Nguyễn Công Mậu.

 •   17/12/2015 01:02:00 AM
 •   Đã xem: 632
 •   Phản hồi: 0
Quan giữ chức Đô Ngự Sử, tước Văn Thông Bá là Nguyễn Công Mậu quán xã Du La, huyện Thanh Lâm. Ông làm quan vốn có tiếng là thanh liêm, ngay thẳng, án kiện dẫu có bao điều uẩn khúc đến đâu, ông cũng đều xét đoán như thần, cho nên, thời ông giữ chức Đô Ngự Sử cũng là thời thiên hạ không mấy ai phải hàm oan.
Truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho nhà văn Nguyễn Đình Thi.

Truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho nhà văn Nguyễn Đình Thi.

 •   17/12/2015 01:01:00 AM
 •   Đã xem: 561
 •   Phản hồi: 0
Nhà văn Nguyễn Đình Thi (1924- 2003) đã để lại nhiều tác phẩm văn, thơ, nhạc, kịch xuất sắc. Sáng 20/12, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức lễ trao Huân chương Hồ Chí Minh do Nhà nước truy tặng cho nhà văn Nguyễn Đình Thi vì những đóng góp của ông vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hội thảo khoa học về Danh sư Nguyễn Hy Quang (1634-1692)

Hội thảo khoa học về Danh sư Nguyễn Hy Quang (1634-1692)

 •   16/12/2015 10:21:00 PM
 •   Đã xem: 698
 •   Phản hồi: 0
Sáng 10/8/2008 tại đình Trung Tự - phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, Hội Sử học Việt Nam, Hội Sử học Hà Nội, UBND phường Phương Liên - Hà Nội đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học về “Cụ Nguyễn Hy Quang - Nhà giáo tài đức có công lao góp phần xây dựng nền thịnh trị của đất nước cuối thế kỷ XVII”.
Nguyễn Gia Thiều tác giả Cung oán ngâm khúc

Nguyễn Gia Thiều tác giả Cung oán ngâm khúc

 •   16/12/2015 10:19:00 PM
 •   Đã xem: 646
 •   Phản hồi: 0
Văn học Việt Nam thế kỷ 18 đạt những thành tựu rực rỡ vì đã chứng kiến sự ra đời nhiều tác phẩm Nôm xuất sắc ở cả hai mặt: nội dung phản ánh thời đại sâu sắc và trình độ nghệ thuật điêu luyện. Một trong những tác giả có công lao đóng góp vào thành tựu ấy là Nguyễn Gia Thiều.
Nguyễn Du và kiệt tác truyện Kiều

Nguyễn Du và kiệt tác truyện Kiều

 •   16/12/2015 10:17:00 PM
 •   Đã xem: 732
 •   Phản hồi: 0
Nguyễn Du là nhà thơ sống hết mình, tư tưởng, tình cảm, tài năng nghệ thuật của ông xuyên suốt các tác phẩm của ông, xuyên suốt cuộc đời ông và thể hiện rõ nhất qua áng văn chương tuyệt vời là Truyện Kiều.
Giáo sư đỏ Minin Nguyễn Khánh Toàn

Giáo sư đỏ Minin Nguyễn Khánh Toàn

 •   16/12/2015 09:45:00 PM
 •   Đã xem: 921
 •   Phản hồi: 0
Giáo sư Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn trước hết là nhà hoạt động chính trị, xã hội nổi tiếng. Ông cũng là nhà hoạt động khoa học xã hội xuất sắc với kiến thức uyên thâm trên nhiều lĩnh vực, từ sử học, triết học đến văn học, ngôn ngữ học, chính trị học.

Sự hình thành và phát triển

"Lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị".

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây