Thông tin liên hệ
Tại  Điện Bàn - Quãng Nam
Họ tên: Nguyễn Văn Quý
Email: nguyenvanquy79@yahoo.com
Điện thoại: 0935 512 676
Địa chỉ: Làng Nông Sơn - Điện Phước - Điện Bàn - Quãng Nam
Tại TPHCM:
Họ tên: Nguyễn Thanh Hoang
Email: Hoang.nguyen@webvang.vn
Điện thoại: 0988 455 066
Địa chỉ: Thủ Đức - TPHCM

Lời hay ý đẹp

 
Phả hệ Tộc Nguyễn Văn làng Nông Sơn, xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

THÔNG BÁO TỪ GIA TỘC

Tộc Nguyễn Văn làng Nông Sơn, xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam kính mời con cháu, nội ngoại về dâng hương ông bà vào ngày 28 tháng 12 âm lịch hàng năm tại nhà thờ tộc tại thôn Nông Sơn 2, xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 

 
 
 
Tộc Nguyễn Văn - Nông Sơn - Điện Bàn - Quãng Nam
Nguyễn Thanh Hoàng - 0988.455.066 -Hoang.nguyen@webvang.vn

Powered by NukeViet © 2010-2012 VINADES.,JSC