Thông tin liên hệ
Tại  Điện Bàn - Quãng Nam
Họ tên: Nguyễn Văn Quý
Email: nguyenvanquy79@yahoo.com
Điện thoại: 0935 512 676
Địa chỉ: Làng Nông Sơn - Điện Phước - Điện Bàn - Quãng Nam
Tại TPHCM:
Họ tên: Nguyễn Thanh Hoang
Email: Hoang.nguyen@webvang.vn
Điện thoại: 0988 455 066
Địa chỉ: Thủ Đức - TPHCM

Lời hay ý đẹp

Văn xướng cúng tế ông bà

  
 
VĂN XƯỚNG CÚNG TẾ ÔNG BÀ
 
Chấp sự giả các chư vị sử quán tẩy sở
Chánh tế tự dị tả ban phân hiến, hữu ban phân hiến tự vị
Phủ phục hưng, giai quỵ
Phần hương, thượng hương giai quỵ
Khởi kiểng cổ
Khởi chinh cổ
Nhạc sinh hiến nhạc
Phủ phục, hưng - bái (4 lạy)
(hưng - bái 4 lần)
Sơ tuần tiến tửu
Phủ phục hưng, (2 lạy, 2 lần)
Chuyển chúc, độc chúc
Thượng kỳ văn sớ
Phủ phục (4 lạy)
Trung tuần chước tửu
Phủ phục hưng, (2 lạy)
Phủ phục hưng thiểu thước
Mời con cháu nội ngoại lễ ông bà
Phục vị
Phủ phục hưng (4 lạy)
Á tuần tiến tửu
Phủ phục hưng giai quỵ
Điểm trà
Tẩu kỳ dâng sớ
Phát kỳ áo giấy
Phát kỳ diêm mễ
Phủ phục hưng
Lễ thành tứ bái
Hạ hồi chinh cổ
Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Quý
Từ khóa: phục hưng
 
 
Tộc Nguyễn Văn - Nông Sơn - Điện Bàn - Quãng Nam
Nguyễn Thanh Hoàng - 0988.455.066 -Hoang.nguyen@webvang.vn

Powered by NukeViet © 2010-2012 VINADES.,JSC